Ordelijk verloop jaarwisseling

Opdrachtgever: utrecht

Zuilen, een subwijk van de wijk Noord-West in Utrecht waar de jaarwisseling enkele jaren achtereen samen ging met geweld, vernielingen en aanhoudingen van raddraaiers.
Om regie op de samenwerkende veiligheidspartners te kunnen voeren, richtten we een zogenaamd SOS overleg op: Samenwerking (tot) Op Straatniveau! Hiermee brachten we tweewekelijks alle partijen in de buurt bijeen met dezelfde focus: een veilige jaarwisseling!
Niet alleen veiligheidspartners sloten aan, maar ook jongerenwerk, sociaal wijkteam en de woningcorporatie. Er werd gekozen voor de ons bekende zoete, zure en bittere ‘smaken van aanpak’, waarbij pro-actie, preventie en repressie hand-in-hand gingen.
Allochtone bewonersorganisaties werden bijeen gebracht en hielden uiteindelijk ‘s nachts toezicht in de wijk met 30 personen; houders van buurttuintjes zorgden voor extra ogen en oren in de wijk; scholen en huiswerkbegeleiders stuurden op gedragsbeïnvloeding van jongeren en potentiële raddraaiers kregen vooraf een duidelijk signaal.
Het aantal autobranden in de buurt nam fors af, er waren geen vechtpartijen en geen aanhoudingen.

GEU1502 Illustratie vuurwerk 2 kleurplaat