Gemeente Utrecht

Utrechtse ogen en oren gefocustDe gemeente Utrecht en haar veiligheidspartners hebben ons gevraagd de gezamenlijke informatiepositie in de buurt te verbeteren om van daaruit betere interventies in de buurt te kunnen inzetten. Daarnaast werken we aan het samenstellen van nieuwe bewonersnetwerken en het verhogen van de meldingsbereidheid van bewoners. Dat doen we door in de haarvaten van de buurt door te dringen en verbanden te leggen met al datgene dat we waarnemen. Uiteraard gebruiken we daarvoor de uitgangspunten van het sociaal herstructureringsmodel en het gezamenlijke SOS-overleg dat we 2-wekelijks met politie, woningcorporatie, jongerenwerk, sociaal makelaar en team handhaving voeren.