Gemeente Hardinxveld-Giessendam

 Hardinxveld
Bewonersparticipatie, meldingsbereidheid en buurtpreventie ineen: Voor de gemeente Hardinxveld-Giessendam hebben we inwoners aangespoord te gaan staan voor de veiligheid in hun eigen buurt. Wij hebben de coördinatoren van het bestaande buurtpreventieteam opgeleid om zo doeltreffend en efficiënt ‘WhatsApp Buurtpreventie’ op te zetten en te beheren. Daarnaast hebben we een communicatiecampagne begeleid om zoveel mogelijk inwoners deelnemer te maken van de WhatsApp Buurtpreventie.