Goeree Overflakkee

overflakkee
Op verzoek van de gemeente Goeree Overflakkee treden we op als regisseur Groepsaanpak, waarbij overlast gevende jeugdgroepen in kaart worden gebracht en waar – gebruik makend van het 7 stappen model – een maatwerk-aanpak wordt ingezet om de overlast te stoppen en jongeren perspectief te bieden op positieve vormen van dagbesteding, werk, scholing etc.