Afvalcoaches

utrecht
Toen we gevraagd werden om afvalcoaches in de gemeente Utrecht te coachen, was onze eerste reactie dat wij geen verstand van afvalscheiding- en inzameling hadden. Desondanks blijkt dat we een mooie meerwaarde hebben voor de aanpak; de kwetsbare buurten Overvecht en Kanaleneiland kennen zo hun eigen specifieke cultuur en bewoners vragen dan ook om een maatwerk-benadering voor afvalcoaches. Vanuit onze expertise hebben we daarom een werkwijze tot stand gebracht, die ertoe bijdraagt dat vanuit een netwerkbenadering de doelstellingen voor de aanpak rond afval kunnen worden nagestreefd.