Gemeente Alkmaar

In de frontlinie tegen jeugdoverlast


alkmaar
Voor de gemeente Alkmaar zijn we inmiddels al voor het tweede  jaar werkzaam in de kwetsbare buurten Overdie en De Mare, waarin uiteenlopende problematiek zorgde voor onveiligheidsgevoelens. De resultaten van het afgelopen jaar zijn positief! De belangrijkste pijlers waar op ingezet wordt is verbondenheid ‘tussen veiligheidspartners en de straat’, maar ook op verbondenheid tussen veiligheidspartners onderling’. Omdat het terugdringen van (ernstige vormen van) jeugdoverlast prioriteit heeft, werken we met een rolmodellenaanpak, waarbij de geldende negatieve straatcultuur wordt omgebogen naar positief gedrag.