Wijkveiligheidsaanpak

Wijkveiligheidsaanpak

De veranderende maatschappij in al haar facetten zorgt in sommige wijken en buurten voor aanzienlijke sociale en fysieke problemen. In veel buurten is er daardoor sprake van een voedingsbodem voor criminele activiteiten, dat  ‘ondermijning’  in de hand werkt. Slecht onderhouden woningen, lage inkomens, schulden, schooluitval, overlast en criminaliteit doen zich samen in wijken voor. Dit vraagt om een stevige regie om te komen tot specifieke lokale integrale interventies, waarbij de ‘wetten van de wijkaanpak’

(bron: www.wijkengids.nl)

Veiligheid is voor ons het meest essentiële onderdeel van de wijkenaanpak. Maar veiligheid is een breed begrip. Het gaat om misdaadstatistieken maar ook om veiligheidsbeleving. Buurtveiligheid begint daarom met een goed inzicht in de veiligheidsproblemen en hoe kun je dat beter inzichtelijk maken door zèlf in die buurt te zijn?

Een probleemanalyse komt pas echt tot stand als je deze vanuit de haarvaten van de buurt ‘beleeft’, vinden wij. Er dagelijks rondlopen, contact met bewoners op straat leggen (in plaats van tijdens formele overleggen), de overlastplekken bezoeken en huisbezoeken afleggen bij ‘best persons’ en ‘bad guys’ in de buurt……

Op die manier krijgt de inzet van professionals pas betekenis en wordt duidelijk welke inzet zij tot dan toe plegen en welke inzet daadwerkelijk nodig is om het gezamenlijke doel te bereiken!

Gezamenlijkheid en doorpakken!

Daarin onderscheiden wij ons onder meer  ten opzichte van ‘reguliere projectleiders’.

Alle inspanningen en gezamenlijke overleggen bij een dergelijke aanpak ten spijt, botsen individuele organisatiebelangen vaak met elkaar. We starten dan ook altijd met het opstellen van het gezamenlijke doel van de veiligheidsaanpak en de consequenties die dit met zich meebrengt voor de diverse organisaties. Pas daarna start de daadwerkelijke aanpak, waarbij we nieuwe wegen bewandelen als de buurt daarom vraagt of waarbij we putten uit de best pratices zoals wij die in de afgelopen jaren hebben ervaren.

 

De daadwerkelijke wijkveiligheidsaanpak vraagt om lef, om doorpakken!

Waar andere projectleiders sturen, coördineren en bewaken, gaan wij vóórop in de aanpak.

Wij bellen aan bij de notoire veroorzakers van woonoverlast , om te vertellen welke verbetering we willen zien en wat de consequenties zullen zijn als dit gedrag niet verbetert; we sturen de overlastgevende jeugd weg, maar gaan ook de dialoog met hen en ouders aan en lastige gesprekken gaan we bij hen thuis aan. Tegelijkertijd monitoren we hen op social media om inzicht te krijgen in hun (criminele) leefwereld.

En als het gaat om resultaten, dan gaat het vooral om dìe resultaten die de buurt verder brengen!

Het feit dat professionals het goed doen, wil niet zeggen dat de goede dingen worden gedaan.

Betrokkenheid creëren en inspraak van bewoners organiseren is dan ook de derde onderscheidende peiler van VeelzijdigVeilig.

In kwetsbare buurten kennen bewoners hun eigen problemen, die voor hen vaak ondergeschikt zijn aan de algemene buurtproblemen. Toch is er ons alles aan gelegen hen de meerwaarde te laten (in)zien van hun inbreng.

Huis-aan-huisbezoeken, 1 op 1 gesprekken, straatgesprekken……. We gaan ver, om burgerbetrokkenheid in de buurt te realiseren.

En dat vanuit die ene basisvoorwaarde voor effectieve interventies:  een doordachte samenhang tussen dat wat er feitelijk in de wijk speelt en de resultaten die men wil en kan bereiken.

Wij geloven dat alleen op die manier dergelijke kwetsbare buurten kunnen worden teruggebracht naar een aanvaardbaar niveau.

 

Expertise delen

VeelzijdigVeilig stelt haar opgedane kennis en ervaring graag ter beschikking van collega-gemeenten en woningcorporaties. Hiervoor stellen we ons dan ook op aanvraag beschikbaar als gastdocent en/of procesbegeleider. Zo verzorgen wij dan ook bijvoorbeeld onderwerpen als wijkgericht werken en aanpak ondermijning bij het Studiecentrum voor Bedrijf & Overheid (SBO) –> LINK MAKEN