Wie zijn wij?

VeelzijdigVeilig: Daadkracht, samenwerking & expertise delen

In de jaren dat de grondleggers van VeelzijdigVeilig haar werkervaring opdeden in politie- en gemeentewereld, werd hen duidelijk dat daadkracht, samenwerken en expertise de meest voor de hand liggende middelen waren om ondermijning aan te pakken óf de leefbaarheid en veiligheid in kwetsbare buurten te verbeteren. “De beste mensen horen dus daar te zijn, waar de problemen het grootst zijn”, zo werd het credo van VeelzijdigVeilig.  Door regie te voeren op de integrale aanpak en daarnaast een breed pakket aan kennis en expertise mee te brengen ondersteunt VeelzijdigVeilig dan ook gemeenten in het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid in kwetsbare buurten en wijken en/of de bestrijding van ondermijning.

VeelzijdigVeilig bestaat uit een kleine groep procesbegeleiders, projectleiders en medewerkers, die elkaar – door hun competenties en opgebouwde expertise – zodanig aanvullen dat een effectieve (regie op de) aanpak van ondermijning en de aanpak van kwetsbare buurten mogelijk is. Daarnaast neemt bij VeelzijdigVeilig persoonlijke ontwikkeling van medewerkers en het up-to-date houden van ontwikkelingen in het vakgebied een belangrijke plaats in waardoor gemeenten op basis van actuele kennis kunnen worden ondersteund.

VeelzijdigVeilig heeft – naast een uitgebreid netwerk in de (wijk)veiligheidsbranche – tevens de beschikking over expertise op het gebied van (preventie van) jeugdcriminaliteit, APV- , civielrechtelijke, strafrechtelijke- en bestuursrechtelijke aanpak, cybercrime en internetrecherche.

 

Benieuwd naar wat wij doen? Bekijk onze bedrijfsvideo: