Wat doen wij

De basis op orde brengen

Veel kwetsbare buurten lijken van een afstand vaak een ‘normale’ buurt. VeelzijdigVeilig dompelt zich echter onder in de haarvaten van de buurt: Actieonderzoek door haar veldwerkers en veldanalyse maken dat wij gedetailleerder kijken en de grote scheuren onder de scheve en gebroken stoeptegels vinden waaronder het onkruid woekert, met als doel te maaien en de wortels mee te pakken.

Zo analyseren we dan ook de beschikbare datasystemen, worden deze vergeleken met de onderzoeken op straat en bepalen we of de papieren werkelijkheid ook de straatwerkelijkheid is. Tegelijkertijd pikken we ‘onderbuikgevoelens’, frustraties en ervaringen uit de buurt op en zetten we (oorspronkelijke) regels op een rij. Daarnaast zorgen we voor ‘reuring’ in het gebied om reacties los te krijgen; we zijn (on)opvallend aanwezig, kijken quasinonchalant rond, zijn op veel plekken in de buurt (on)aangekondigd aanwezig en plegen kleine interventies.

Door deze aanpak – samen met publieke en private partijen – ontstaat een ander (in)zicht op de criminaliteitsproblemen in de buurt of het gebied en de potentie van het gebied, waarna – op basis van een gewenste toekomst voor de buurt of gebied – een integrale aanpak wordt vormgegeven.

VeelzijdigVeilig voert dan ook – namens gemeenten – regie op de integrale samenwerking van zorg- en veiligheidspartners en stelt (op de partners aanvullende) kennis, vaardigheden en competenties beschikbaar,  die noodzakelijk is om de leefbaarheid en veiligheid van kwetsbare buurten en wijken te verbeteren en/of ondermijnende situaties te doorbreken.