Social Media

Social media

Social media is niet meer weg te denken uit onze huidige samenleving. Jongeren spenderen uren per dag aan het uploaden van foto’s, uitdelen van likes en het versturen van berichten. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat ook jongeren die hun ‘basis’ hebben in kwetsbare buurten veelvuldig gebruikmaken van de verschillende platformen van social media. Over dergelijke jongeren is online ontzettend veel informatie te vinden, die nu vaak verloren gaat. VeelzijdigVeilig biedt – dankzij een nauwe samenwerking met partners in crime http://www.partnerincrime.nl/  – gemeenten nu ook een social media scan als onderdeel van de wijkveiligheidsaanpak.

In de huidige wijkveiligheidsaanpakken binnen gemeenten wordt vaak slechts gebruik gemaakt van zorgsignalen van verschillende instanties en van politiegegevens, terwijl weinig aandacht bestaat voor de digitale leefwereld van jongeren. De leefwereld van (overlast gevende) jongeren heeft zich tegenwoordig deels verplaatst richting social media. Waar jongeren vroeger veel op straat te vinden waren, vindt de vorming van straatcultuur nu grotendeels online plaats. Door met behulp van het gebruik van social media zicht te verschaffen op deze online wereld, kan VeelzijdigVeilig de informatiepositie van gemeenten wezenlijk versterken. On- en offline informatie worden hierbij verbonden, waardoor voorheen onzichtbare processen, relaties en identiteiten worden blootgelegd. Deze social media-aanpak heeft in verschillende gemeenten reeds zijn meerwaarde bewezen. Met name wanneer wordt ingezoomd op bepaalde groepen jongeren of buurten blijkt de informatie die verkregen wordt via social media ontzettend omvangrijk en waardevol. Deze social media-aanpak zorgt met voor een significante versterking van de informatiepositie en vormt een essentiële aanvulling op reeds gebruikte methoden binnen de wijkveiligheidsaanpak van VeelzijdigVeilig.