Ondermijning

Ondermijning (in kwetsbare buurten):

Het wordt veel gemeenten langzamerhand duidelijk dat de aanpak van ‘ondermijning’ noodzakelijk is om haar buurten en wijken leefbaar en veilig te houden.

Dit vereist het aanpakken van de ‘grotere jongens’ uit de wijk, maar ook vermindering van de gelegenheid, aantrekkelijkheid of vanzelfsprekendheid van meedoen aan criminaliteit, ook als het gaat om relatief bescheiden vormen.

Criminaliteit in kwetsbare buurten is niet uit te sluiten, maar er moet voorkomen worden dat ze de regie in de kwetsbare buurt overneemt.

Daar vraagt om maximale inzet en afstemming tussen gemeenten en haar veiligheidspartners, ook als het gaat om de aanpak van ‘laaghangend fruit’ om duidelijk te maken dat de overheid betrouwbaar, vasthoudend en vastberaden is.

Voor een dergelijke aanpak is dan ook een integrale informatiepositie van belang. Om goed te kunnen handelen, is gedegen inzicht in de ontwikkelingen van de buurt noodzakelijk.

Deze buurtaanpak vraagt om anders kijken, denken en doen!

Daarom is het zaak de traditionele kolom- en taakgerichtheid binnen de samenwerkende partnerorganisaties om te vormen tot een netwerk- en probleemgerichte aanpak.

VeelzijdigVeilig ziet hierin haar rol als ‘buitenboordmotor’, zoals Pieter Tops, hoogleraar Tilburg University, het graag zegt. Wij fungeren op basis van de door ons opgedane expertise bij gemeenten, politie en woningcorporaties, graag als toegewijd aanjager in uw gemeente om de samenwerking tussen uw gemeente en de primaire veiligheidspartners ‘scherp’ te houden.

Op basis van het sociaal herstructureringsmodel en de ‘SOS Aanpak’ gaan we publiek-private samenwerking aan en vormen we maatschappelijke coalities tussen overheid en bewoners in de buurt.