Jeugd & Veiligheid

Jeugd & Veiligheid:

Bij de traditionele bestrijding van jeugdcriminaliteit ligt de nadruk op het voorkómen dat jong begonnen crimineel gedrag uitmondt in een langdurige criminele loopbaan. VeelzijdigVeilig gelooft er echter in dat preventieve inzet juìst criminaliteit voorkomt!

Juist de nadrukkelijke inzet op beschermende factoren voor jeugdigen zorgt er voor dat de toekomst voor risico-jongeren er beter uitziet.

Naast een grote mate van expertise in de bestrijding van zware jeugdoverlast en -criminaliteit (op basis van het zogenaamde 7-stappen model) ondersteunt VeelzijdigVeilig de partners binnen het sociaal- en openbare orde domein in het vormgeven van een integrale preventieve aanpak dat jeugdcriminaliteit voorkomt.