Burgerparticipatie

Bewonersparticipatie & veiligheid

Waar gemeenten vroeger top-down vaststelden wat goed voor haar bewoners was, is nu burgerparticipatie – op welke wijze dan ook – een (politieke) must. Informatie over de belangrijkste lokale problemen en de wensen en verwachtingen van bewoners vormen input op het te voeren beleid. “Schoon, Heel & Veilig” zijn de woorden die de kernpunten van dit beleid vormen.

Wijkplatforms, buurtcomités, bewonerspanels…. Welke benaming er dan ook aan gegeven wordt, ze zijn echter nog (te) vaak gericht op de eerste twee kernpunten. Oorzaak hiervan is gelegen in het feit dat gemeentelijk gekozen wordt om dergelijke bewonersplatforms te laten begeleiden door medewerkers uit het fysieke- of welzijn domein waar expertise op het aspect veiligheid ontbreekt.

VeelzijdigVeilig heeft deze expertise wèl en realiseert zich dat de drie kernwoorden niet voor niets in één adem worden genoemd. Veiligheidsgevoelens worden direct of indirect beïnvloedt door deze 3 facetten die dan ook door begeleiding van ons bedrijf aan elkaar verbonden worden. Alleen dan boeken we gezamenlijke, zichtbare,  resultaten!

Voordat overgegaan wordt tot het oprichten van een bewonersplatform is het noodzakelijk het ‘psychologisch landschap’ van potentiële deelnemers te peilen. Waarom zouden bewoners in deze specifieke wijk meedoen aan een bewonersplatform? Wat verwachten wij specifiek van hen? Waarom zouden bewoners, die vaak veel aan hun hoofd hebben in kwetsbare buurten, zich willen inzetten voor de buurt?

Dit vraagt om nauw contact met de bewoners en de opbouw van vertrouwenwekkende relaties met de professionals in de buurt.

Maatschappelijke (wijk gerelateerde) onrust

Van de overheid wordt verwacht dat zij schokkende gebeurtenissen en incidenten daadkrachtig aanpakken en dat betekent ook voortijdig voorzien dat onrust en escalatie een rol kunnen gaan spelen. Door de impact van een gebeurtenis voor de betrokkenen of de omvang ervan.

Ineens is daar de melding van een betrokkene dat een situatie broeit of een situatie plotseling is ontstaan en betrokkenen de hulp inroepen van de gemeente.

Dan komt het neer op aansturing van (veiligheid)partners, samenwerking en kennis van elkaars operationele taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden! Dan wordt papieren beleid voor even operationeel veldwerk! Veelzijdig Veilig kent het klappen van de zweep in dit soort situaties; haar medewerkers kennen de werkelijkheid van haar operationele partners, zoals OM, politie en gemeente. Maar (h)erkennen ook de belangen van andere actoren, zoals betrokken woningcorporaties, scholen, verenigingen of organisaties.

Gemeenten hebben de rampenbestrijding vaak tot op de komma geregeld, maar welke procedure geldt als er maatschappelijke onrust ontstaat?

Veelzijdig Veilig maakt daarbij gebruik van theoretische protocollen in combinatie met ‘gezond verstand’ en stuurt op het incident op basis van de kennis en kunde van betrokken partners.