Tegels lichten en onkruid verwijderen

In kwetsbare gebieden bevinden criminaliteit en ondermijnende facetten zich vooral onder de oppervlakte als een diepgeworteld onkruid, dat vergroeid lijkt met de straten en woekert onder de stoeptegels in de buurt. Hier ontwikkelen zich – voor het oog onzichtbare – criminele netwerken; vaak op plekken waar de overheid minder vaak komt of waar de bureaucratie niet goed functioneert. Om het onkruid op deze ‘schaduwplekken’ uit te roeien, lichten we de tegels ; ontdekken we welke zaken er onder liggen die het daglicht niet kunnen verdragen en plegen we interventies namens gemeenten…….

VeelzijdigVeilig opereert namens gemeenten in de ‘frontlijn’ en spreekt de taal van de staat èn die van de straat. Wij werken op de grens tussen overheid, organisaties en samenleving om patronen te veranderen die ten grondslag liggen aan de problemen!

Om dat te kunnen doen, bieden wij een allesomvattend pakket dat bestaat uit procesbegeleiding èn ondersteuning als het gaat om de aanpak van ondermijning, wijkenaanpak en/of de aanpak van jeugdcriminaliteit.